otzovovati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otzovovati, -uju, -uje ipf. (pf. otezvati)

koho odvolávat, povolávat pryč: Neodzowuy mne u polovici dní mých ŽaltPod 101,25 (var. v. otezvati 1) ne revoces; advocate eam [Ierusalem] a malo ad bonum a odzowugicze ji zasě, vulgaris habet odvolajte ji zasě VýklKruml 149b (Is 40,2: var. v. otezvati 2) přivolávajíce ji zpět

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otzovati, otzovovati, -uju, -uješ ned. odvolávat (srov. otezvati)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otzovovati nedok. = odvolávati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).