ottŕhati | StčS |

ottŕhati, -aju, -á ipf. (pf. ottrhnúti)

1. co/koho ot koho odtrhávat, odtahovat: dobro jest tobě…ot ižádného neottrhati ruky své BiblOl Eccl 7,19 (pod. ~Pad, neodtrhuj ~Praž, neodtahuj ~Lit) ne subtrahas (v obraze) neodpírat pomoc žádnému; děti od žen odtrhal [Macedonius] HilPřijA 97; ║ abychom…ani také odměn kterých o zbožie činili, ani co od kláštera odtrhali ArchČ 21,315 (1457–61) odcizovali, ubírali

2. koho ot koho, ot čeho, odkud posílat pryč: ježto pán vždy lidi s zámku odtrhá…a my nynie nemáme s kým odpierati ArchČ 14,182 (1469); že by VMt neměli těch vězňuov od VMti odtrhati ArchČ 8,22 (1471); neračte jich [služebníků] od zámku odtrhati ArchČ 8,72 (1472)

3. koho (ot čeho [od jednání, autority ap.], ojed. s inf.) odvracet, odvádět, vzdalovat: odtrhá je [lidi] slovo božie od těch věcí [časných] RokJanB 43b; aby nikda neodtrhal pána pochlebenstvím od služby božie RokLukA 177b; ti, ješto odtrhagi od dobrého RokLukA 200b; nebezpečenstvie nemá odtrhati ani kněze rozdávati, ani lidu přijímati KorTrak n2a; neodtrhal [Ježíš] lidí od toho kněžstva AktaBratr 1,31b

4. komu utrhat někomu, tupit někoho: odtrhachu mně [nepřátelé] ŽaltPod 108,4 (ottirhováchu ~Wittb, BiblDrážď, utrháchu ~Lit, ~Pad, pod. ~Praž, strhováchu ŽaltKap, sdieráchu ~Klem, BiblOl) detrahebant

5. ot čeho [obleženého, zvl. nedobytého] vzdalovat se, odtrhovat, táhnout pryč: odtud aby neodtrhali, leč by s boží pomocí toho zámku, města neb tvrze dobyli ArchČ 5,417 (1484); aby…jej [přechovávače záškodníků na sídle] obehnali, a dotad od něho neodtrhali, dokadž by jeho nedobyli ArchČ 10,290 (1486). – Srov. ottrhávati sě

Srov. ottrhovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).