otraditi | StčS |

otraditi, -źu, -dí pf. (ipf. otrazovati); k raditi

(čeho [zamýšleného]) radou zvrátit něčí záměr (uskutečnit něco): král penězóm chtieše. Od toho Arnošt radieše. Odradiw, s tiem k vězňóm jide BawArn 5331; bych…mohl znamenati, že by ty toho kterú čest mohl uhoniti. Neodradilt bych toho nikoli TristB 5a; i vece jedna polovice: „Zbíme sě sami.“ A druhá strana odradila MartKronA 99b widerriettent daz; abhortari neponúkati vel odraditi SlovOstřS 122; ║ když jsme ho [Pavla] otraditi nemohli BiblPraž A 21,14 (jemu na tom poraditi ~Ol, ~Pad) suadere odradit

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).