otrósti | StčS |

otrósti, -rostu, -roste pf. (ipf. otróstati, otrostovati); k rósti

1. [o vlasech, křídlech ap.] narůst, dorůst, dosti vyrůst, zvl. znovu: donidžť neodrofte brada vaše [mužů potupně oholených] BiblCard 2 Rg 10,5 (var. v. obrósti 1) donec crescat; když jsú mravenci vnově křídla odroztla Čtver 77a natis alis; jehož [Samsona] drželi, až jemu otroſtly vlasy [ostříhané] BřezSvět 36b; když jim [orlím mláďatům] křídla odroſtu v hniezdě RokLukA 159a

2. [o mladém jedinci] odrůst, přesáhnout hranici dospělosti: ta [doma chovaná laň] když odroſte, podlé svého přirozenie k lesóm sě táhnúti počě ŠtítBarlB 98 cum crevisset; ║ roztyl jest zmilelec…, otroſtl, obtučněl, rozšířěl BiblLitTřebT 61b Dt 32,15 (~Ol, roztyl ~Lit, ztučněl ~Pad, roztučněl ŽaltWittb, pod. BiblPraž, roztlustěl ŽaltPod) incrassatus zmohutněl (srov. vyrósti v sádlo ChelčPost 170b). – Srov. dorósti, podrósti, vzrósti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).