otrostovati | StčS | MSS |

otrostovati, -uju, -uje ipf. (pf. otrósti)

znovu narůstat, dorůstat: již vlasy jeho [oholeného Samsona] počěchu otroſtowati BiblOl Jdc 16,22 (~LitTřeb, var. v. otróstati) renasci

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otrostovati, -uju, -uješ ned. odrůstat, růstem dosahovat určité velikosti: již vlasi jeho počěchu otrostovati
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).