otprositi | StčS |

otprositi, -šu, -sí pf. (ipf. otprošovati); k prositi

1. koho ot čeho [činnosti] vyprosit si na někom neuskutečnění něčeho, prošením odvrátit někoho od něčeho: pec ozdovú počeli lámati. Od toho je odprosil [poškozený] ArchČ 21,334 (1464); ║ že on [pacholek] sám třetí pro krádež jměl oběšen býti a ež sám druhý odprošen jest od šibenice NaučBrn 125 prosbami byl zachráněn před šibenicí

2. koho aby…[o odpuštění] poprosit, prošením vyzvat: jmá [kdo „laje“]…onoho [komu „nalál“] odproſyti, aby mu pro buoh odpustil PrávPražA 260; hned ji [ženu] obejmu…a otproſym, aby mi otpustila HynRozpr 211a; aby zhaněného odproſyl pro buoh a pro matku boží, aby mu to odpustil ZřízVlad p7b ut…rogaret; že s ty nás [krále pán] odprosil, ať bychom to odpustili, že…ArchČ 5,282 (1460); kněze opata…pro buoh a pro matku boží odprosili…, aby jim to [provinění] ráčil odpustiti CJM 4/2,125 (1496); ║ že sem já jeho [věřitele] odprosil, aby toho [obeslání k „ležení“] povzdržel DluhRožmb 192 (1478) prošením přiměl, uprosil

3. koho odprosit, poprosit za odpuštění: má li ten mrtvý [jemuž bylo ukřivděno] ženu, děti nebo přátely, má…jich odproſyti [viník] ChelčPost 195b; kohož s pomlúval, jdi a odpros jeho zase RokPostB 207 jur.: nemá [provinilý konšel] do rady jiti, leč by purgmistra a konšeluov odproſyl PrávPražA 245; pohnaného aby odproſyl [žalobce] vedlé nálezu obecnieho ZřízVlad o1a pro venia rogare debet

4. čeho, co [provinění] (koho, komu, na kom) vyprosit si odpuštění něčeho (na někom), odprosit za něco (někoho): ať nás [dábly] buoh odproſy, což nám jest bezprávě učinil SolfA 101b; zlý člověk mohl všecko [tj. hříchy] odproſyti a sám propuštěn býti ChelčPař 153b; což by se k tomu [modlení] přimísilo, na milém bohu odproſyti RokPostB 360 jur.: obžalovaní mají se k Hevárovi pokořiti a jemu toho [krádeže] dobrými lidmi odprositi NaučBrn 119 (1495); kázal JMt Budějickým to [zadržení člověka] odprositi panu z Rozmberka DluhRožmb 235 (1465)

5. jur. (čeho za co, do čeho [o lhůtě] „sobě“) vyžádat si odklad (něčeho na jak dlouho, do kdy): tuť již nebude lze sobě roku odproſyti ani kterého prodlenie RokPostK 285a; ktož by koli odprosil sobě rokuov, buď od prvních až do druhých neb do třetích suchých dní ArchČ 3,313 (1454); purkrabě…napadl byl kvapně o penieze od zámku, odprosil sem za týden, neb málo viec ArchČ 14,247 (1475); těch 200 kop zlatých [tj. splátky] do Hradce Aleksiemu…odprosil sem do svatého Havla ArchČ 9,221 (1478)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).