otpisovati | StčS | MSS |

otpisovati, -uju, -uje ipf. (pf. otepsati)

1. co [zájm.], že…, kterak…komu odepisovat někomu, písemně odpovídat na něčí písemnost: tuto Primus a Antiochus odpilugi Dariovi, kterak Alexander mnoho jest jim zlého udělal AlexPovB 245b (opisují ~A) rescripserunt…epistolam; cožť sme my kdy komu odpisovali a pečetí svú zapečetili ListářRožmb 2,88 (1441); psalť jsem jim o to [vrácení zabavené soli] dvakrát pěkně…A oni mi tak odpisují, že jsú proto vzali, že…ArchČ 7,224 (1458); dnes mi odpisují [známí] zase, že…ArchČ 6,138 (1476); což mi odpisujete o ševce, že ste jemu ryby a koně propustili ArchČ 21,435 (1496); ║ tak sem já málo věděl…o těchto věcech, kteréžť odpiſugi ChelčBisk 10a o kterých ti odepisuji

2. co [zájm.], že…na co (komu) odepisovat, písemně odpovídat na něco, písemně sdělovat k něčemu: na mé psanie odpisuješ o panu Abršpachovi, že o to chceš se panem Jiříkem…mluviti ListářRožmb 3,127 (1446); jakož sem vám psal o služebníky své…, i odpisujete mi na to, že nechtiece o tom věděti, by služebníci moji byli ArchČ 4,408 (1450); co naše města tomu legátovi odpisují na jeho žádanie ArchČ 5,296 (1467); list jeho [pana Lva] posieláme, co nám na naše prvnie psanie odpisuje ArchČ 6,96 (1479)

3. co [dopis] komu odpovídat něčím, psát něco (s odpovědí): král Alexander odpiſuge list Dariovi AlexPovB 244b (odpisuje Dariovi ~A); kterýž [list] mým služebníkóm otpisuje [upomínaný] na to, když sú jej napomínali ArchČ 3,375 (1448); kterýž [list] pán Hradecký pánu JMti odpisuje o mú věc ArchČ 14,118 (1462 ?); teď vám posielám…odpis muoj, kterýž jim [Píseckým] odpisuji ArchČ 8,102 (1472)

4. jur. koho [svého] (čeho [majetku]) zápisem v zemských deskách zbavovat někoho práva (na něco): ač bychom to [prodávaný majetek] kde ve dskách měli, toho…sám se i bratří své mladší odříkám a odpisuji i erby náše DeskyMorOl 33 (1481); jestliže by kde ve dskách bylo najdeno [tj. zápis o dědictví], to všecko tímto mořím a se odpisuji i své erby DeskyMorOl 32 (1481)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otpisovati, -uju, -uješ ned. odpisovat, písemně odpovídat: tuto král Alexander odpisuje list Dariovi
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).