otmilovati | StčS | MSS |

otmilovati, -uju, -uje ipf.; k milovati

koho „zasě“ také milovat někoho, oplácet lásku láskou někomu: abychom jej [Krista] as a zasě odmylowaly…, abychom as a takú odplatu jeho milování učinili ŠtítVyš 43b vicissim diligere

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otmilovati, -uju, -uješ dok. (koho) oplatit lásku, splatit láskou komu
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).