otkysati | StčS |

otkysati, -šu, -še pf.; k kysati

[o vínu, moštu] vykvasit, dovršit proces kvašení: již skuoro chce mest otkiſſati ŠtěpMuz 39; když kyše [víno]…a když otkiſſie ŠtěpMuz 44; když mest počíná kysati,…nech tam [trochu chmele], dokadž neotkiſſie ŠtěpMuz 45. Jen v ŠtěpMuz

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).