otjinad | StčS |

otjinad adv.; k jinady

[o příchodu ap.] odjinud, z jiného místa; [o přicházení cizinců] z jiných zemí: mnoho kupcóv do tej zemi odgynad přicházejí CestMil 115a de diversis nationibus; přijdú kniežata odginad, poddávajíce se jemu [králi] BřezSnářM 157a; aliunde est de alio loco Odginad VodňLact gg8a; de loco ut foras venio Odginad jdu VodňLact hh3b; ║ zdali nemám [Darius] odgynad dosti umučenie? AlexPovA 75b odjinud ~B) z jiné strany (srov. otjinud 3) ♦ otjinad z čeho [sídla] a (dále) z něčeho, jinak (zvaný) z něčeho; navazovací část dalšího šlechtického přídomku: na urozeného pana Jindřicha Lacenboka z Chlumi otgynad z Košmberga AktaKons 3,310 (1398); Viktorin z Kunstata odjinad z Poděbrad ListářRožmb 1,12 (1419); Alšovi z Šternberka odjinad z Holic ArchČ 7,579 (1459). – Srov. otjinud 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).