otebrati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otebrati, otberu, otbere pf. (ipf. otbierati); k bráti

co ot koho, ot čeho, odkud odebrat, vzít, odstranit, dát pryč od někoho, s něčeho n. odněkud: když od stola biechu vstali, odtud všecko odebrali BawArn 3282 sklidili; budú otebrany od tebe všechny věci, jenž sú v domu tvém HusVýklB 68b (Is 3,18 auferet: odejme hospodin BiblDrážď a ost.); když…biskupové to všecko mešné rúcho od něho [Husa] odebrachu MladHusA 165a svlékli s něho; odbeř maso od kostí Apat 60b fiat collectio carnis ab osse

Za lat. auferre stč. též otjieti, pobrati, zbaviti čeho

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otebrati, otberu, -béřeš dok. odebrat, odnít; otebratiodebrat se, vypravit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otebrati dok. = odebrati, odníti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).