otchod | StčS |

otchod, -a/-u m.; k otchoditi

1. čí odchod, odejití n. odcházení: smutni ste mým odchodem WaldhPost 74b, pod. t. 70a

2. východ, cesta odněkud vedoucí, výjezd: že mi jest vpadl [pohnaný]…v cesty…, v příchody i odchody, ježto k Medlovu sluší Půh 2,416 (1413); ║ lien othod (m. otchod) vel hryz, lienteria třevnie pakostnice SlovOstřS 90 konečník

3. též v pl. záchod, místo ke konání tělesné potřeby: což v usta vende, v břicho jde a na odchod potom jde EvRajhr 111b (Mt 15,17: na odchod vypuščeno bude ~Ol, v záchod puštěno bude BiblOl, na chýšku sě vypúštie ~Pad, ven vypúštie se ~Lit, ~Praž, sě ven vypustí ~Drážď, ven vycházie lajnem EvPraž, na pochodování vypustí sě ~Zimn, na pochování vypustí sě ~Beneš, z něho [břicha] vynde ~Víd) in secessum emittitur; všecko, což jest zevna a vcházie v člověka,…nevcházie v jeho srdce, ale u břicho a v uotchody vyjde BiblDrážď Mc 7,19 (~Ol, ven ~Lit, ~Praž, na záchod ~Pad) in secessum

Ad 2: lien est…scheys darm SlovDief 184a. – Ad 3: za lat. secessus stč. též stolicě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).