otbodati | StčS |

otbodati, -aju, -á ipf. (pf. *otbósti); k bósti

koho ot čeho bodáním odhánět, pícháním odstrkávat: tehdy Holič byl přiběhl, nevieme s oštípem čili s holú, tak odbodaje ode dveří NaučBrn 75 (elipsa předmětu)

Srov. repingo…, id est iterum vel retro impellere odstrkávati, vodbádati VodňLact ff2a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).