ostrážiti | StčS |

ostrážiti, -žu, -ží pf. (ipf. ostražovati); k strážě

koho/co, ojed. koho/čeho (kým/čím) zabezpečit někoho n. něco, zajistit bezpečnost (ochranu) někoho n. něčeho, zvl. střežením: tvé tělo se všech stráň svatými znameními jest oſtrazeno PasMuzA 423 est signatum et clausum; rodiči svému najmilejšiemu oſtrazytu (m. -zyty) poručil [Ježíš matku] Vít 86a providendam commendavit svěřil do ochrany; postem své tělo oſtrazieſſe OtcA 4a (ostřieháše ~B, strážieše ~C) vallabat; postavichu stráž okolo hroba na znamenie, že hrob oſtrazen jest pečetmi i rytieřstvem HodKlem 52b; oſtrażi tvé osoby AlbnCtnostA 44b; ║ jsa [sv. Ignác] ve dne i v noci… deseti rytieři oſtrażen PříbrZamP 312b ohlídán, střežen; dokavadž jest jeho [zloděje okradený] neokřikl, nepřitvrdil aneb zapal aneb sic oſtrazil aneb svázal PrávSasE 103b bewahret [hat] dal pod stráž. Srov. ostřieci 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).