osobě | StčS | MSS |

osobě adv.; k o sobě (v. o II A 1)

s pron. osobním osobně, pokud jde o něčí osobu samotnou (ne o osob více); „on osoběon sám ap.: daj mi věděti, kteříž by se tobě osobě k tomu sjezdu líbili ListářRožmb 3,30 (1445); dává jemu [pohnanému] vinu podle vší obce a nedává jemu vinu, což by jeho osobě dotklo Půh 3,636 (1447)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osobě adv. osobně, svou osobou; zvlášť
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).