opsěti | StčS | MSS |

opsěti, -ěju, -ie pf.; k pes

1. stát se psem, změnit se v psa: ta [dcerka] mi jest nynie opſiela: toto…ščeňátko jest to pravé mé děťátko DesHrad 512; ║ bóh daj, bych opſyel jako ten pes RožmbA 58 at se stanu ubohým (Daňh.)

2. expr. zchudnout, přijít ve psí, přijít na mizinu: mnohem viece jich [hráčů] opſie kostkú, nežli vzbytčie ŠtítMuz 48a (~Jez); nakládá na ni [na ženu muž]…, až někdy opſy pro ni ChelčPost 175a. – Srov. opsovati 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


opsěti, -ěju, -ieš dok. změnit se v psa; přijít vepsí, zchudnout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.