opatstvie | StčS |

opatstvie, -ie n.; k opat

1. opatství, hodnost opata, opatský úřad: ješče to miesto chudé bylo a opatſtwie potvrzeno nebylo HradProk 15a; když ten Němec v uopatftwye sě uvázal PasMuzA 317; papatus papežstvie, post abbacia sit opatstvie KlarGlosA 1042 (De hominibus spiritualibus); přijemše úřady, jako svatý Řehoř papežstvie, svatý Augustin biskupstvie, svatý Bernart opatſtwye ŠtítVyš 64a; prodávaje [papež] dóstojenstvie: arcibiskupstvie, biskupstvie, probostvie, opacztvie, kanovnictvie i farárstvie HusPostH 148b (opatſtvie ~M); našeho kláštera opat …v čas uvázanie svého opatstvie tohoto kláštera ArchČ 16,109 (1444); každý z vás má dosti na své lodí…, na svém opatſtwij, na svém proboství HilPřijA 17 abbatia; v opatství tu [v klášteře zlatokorunském opat] vládna List Kadlec, Dějiny Zl. Koruny 259 (1473); za opatstvie (koho) v. za

2. (koho) opatství, klášterní společenství řeholníků nějakého řádu s opatem v čele: všecka opactwié černých i bielých mnichóv…vešly právě do Kristova zákona JakVikl 199b abbatiae; klášter v našem kraji boleslavském, jakož ještě i podnes to Opatſtwij…jméno své má HynRozpr 197a

3. opatství, území se statky a poddanými jsoucí ve vlastnictví klášterního společenství s opatem v čele: Oldřich…má úřad richtářský vésti a pósobiti…podlé obyčeje… richtářuov na našem opatství ArchČ 6,28 (1413); vedli [Tvorkovští vodu] skrze mé zboží a opatství bez mé vuole Půh 2,538 (1417); list, kterýž mají [páni] na třebícké opatstvie ArchČ 9,274 (1444); některá zbožie duchovnie…a jmenovitě opatstvie vilémovské ArchČ 18,177 (1499)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).