opaticě | StčS |

opaticě, f.; k opat

abatyše, představená klášterního společenství řeholnic: přikázal [Jeroným] jiej, aby opatycy i jiné všěcky jeptišky z jitra svolala JeronM 59a (~O, ~U, abbatyši ~P) ad abbatissam; jdi k uopatyczy JeronM 59b (~O, ~U, k abatyši ~P) ad abbatissam. Jen v Jeron

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).