okrotiti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

okrotiti, -cu, -tí pf. (ipf. okrocovati, krotiti)

1. koho/co [člověka n. zvíře] zkrotit, zbavit divokosti, učinit povolným, mírným; [zvíře] ochočit, učinit krotkým: roztrhováše [posedlý] řetězy…a žádný nemožíše jeho okrotiti EvOl 284b (Mc 5,4: BiblDrážď, ~Ol, skrotiti ~Lit, ~Pad, ~Praž) domare; všeliké ptačstvo i všeliké zvieřě i všeliký hadový národ móž člověk okrotyty AlbRájA 8b domantur et domita sunt a natura humana; najprv je [dobytče] okrotij, z stáda vynma ŠtítSvátA 212b; aby pyšní byli okroczeni ŠtítBrigP 78b propter domandos superbos; ║ jenž [Izraelští] sou od žádosti jmění krále Saule žádnými…pohruožkami nedali se Samuelovi okrotiti BechNeub 71a odvrátit

2. co [jazyk, žádost ap.] zkrotit, podřídit své vůli, přemoci, ovládnout: jazyka ižádný člověk nemóž okrotity, nepokojného zlého, plna jědu smrtedlného ŠtítBojVyš 6b (Ja 3,8: ukrotiti BiblOl, ~Pad, skrotiti ~Praž) domare; i železnú mysl okroty milost ŠtítVyš 48b domat; ta duše, která ještě svých všech žádostí…neokrotila ani pod se všech podrobila PříbrZamP 155a (~A, neukrotila ~M); musíš…jazyk tvój skrotiti a súžiti a jakž muožeš okrotiti AlbnCtnostA 70b

3. koho [rozhněvaného ap.] upokojit, uklidnit, uchlácholit: okrotyw [Mojžíš] pána boha ComestC 79a (ukrotiv ~K) placato Domino usmířiv; placa okrot [Ježíši] patrem otcě SekvUKA 17a; tak jest chtěl okrotiti pán Ježíš své bojovníky HusVýklB 70a (obrátiti ~N); mulcere obměkčiti, okrotiti SlovOstřS 140; sedare obrotyty (m. okrotyty ?) SlovZdík 270. – Srov. okojiti 1

Ad 2: za lat. domare stč. též přěmoci. – Ad 3: za lat. placare stč. též upokojiti, utišiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


okrotiti v.ukrotiti
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


ukrotiti, okrotiti, -cu, -tíš dok. ukrotit, zkrotit; spoutat, potlačit; zmírnit; ukrotiti sě umírnit se, uklidnit se, upokojit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


okrotiti dok. = zkrotiti, ukrotiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).