ohrad | StčS |

ohrad, -a/-u m.; k ohraditi

1. ochrana, zajištění, ochranné opatření: svój lid takovými ohrady…proti protivníkóm své svaté cierkve ohraditi ráčil [Bůh] HilPřijA 62 (~D, ohradami ~B). – Srov. ohrada 7

2. jm. osob.: Ohrad ze Skur TeigeMíst 1,353 (1428)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).