odráček | StčS |

odráček, -čka m.; k dráček

mořský drak: draconius odraczek, splakor ascoa, delphinus šček KlarGlosA 445 (De blandis monstris; ~B)

Podle B. Ryby (ČČF 2,1943,67) draconius je „draco marinus“; srov. draco…merdrack DiefNovGlos 141

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).