odievati sě | StčS | MSS |

odievati sě, -aju, -á ipf. (pf. odieti sě); k odievati

1. čím [hmotným] pokrývat se, obalovat se něčím, halit se do něčeho: dřevo se listem odievá LyrVil 29; sama sě odiewa [třtina] jako ty [Neštěstí] řečí svú, jednak zeleně, jednak suše TkadlA 40a (~B); země…travú, kvietím sě odiewa KancVyš 132a

2. (čím, v co [do šatů]) odívat se (něčím), oblékat se (do něčeho), nosit něco; [okázale] strojit se (do něčeho); bez určení prostředku šatit se: buď [kletba] jemu jako rúcho, jímž sě odyewa ŽaltWittb 108,19 (BiblLit, ~Pad, jímšto sě odiewagyu ŽaltKlem, jenž sě odievá ~Pod, jímž sě okrývá ~Kap, jímžto sě přikrývá BiblOl, ~Praž) quo operitur; kteří sě odyewagy měkkým rúchem EvZimn 2a (Mt 11,8: var. v. odieti 3) vestiuntur; ani Šalomún ve všiej svéj slávě neodyewal sě jest jako jedno z tohoto [kvítí] BiblDrážď L 12,27 (pod. ~Lit, ~Pad, ~Praž, nebyl tak odín ~Ol) nec…vestiebatur; v hedvábné sě rúcho odyewachu [sluhové] PasMuzA 322 vestimentis…induebantur; hedvábnými sě koltrami vodiewaw PasMuzA 336 pannis involutus; velmi chudým sukencem sě odyewal JeronM 38a se tegebat; v slunečnost se odiewa [luna] BawArn 3056 (fig.); ješto sě pyšně a hrdě odyewa [bohatý] WaldhPost 96a; die chudý kněz:… kterak mám se odiewati HusSvatokup 166a; hedvábně se odyewate KancJist 61; po lázni lehnúti a odiewati sě a velmi upotievati sě LékMuz 167b; jako páni…wodiwagi se [mniši] ve mnohá a v drahá rúcha ChelčLid 100a

3. [o ďáblu, hříšníku] (v co, čím [přijatelným]) skrývat (za něčím) svou špatnou podstatu, halit se do něčeho, maskovat se (něčím): čím se on [ďábel] odiewa a jaký jest jeho oděv ChelčBoj 360b; že se umie [ďábel] tak odiewati, aby lidé…neřekli: Toť diábel jde ChelčBoj 360b; v písma se odiewa diábel a mnohé klama skrze ně ChelčBoj 366a; odiewage se [ďábel] v naši křehkost ChelčBoj 367b; lidé, ješto se odiewagie dobrotami svrchními ChelčBoj 370b. Jen u Chelč

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


odievati, -aju, -áš ned. odívat, oblékat, strojit; pokrývat, zahalovat, krýt: uši přeširoké mají, jimižto tělo odievají; (co čím) zastírat něco něčím; odievati sě odívat se, oblékat se, nosit něco; strojit se, šatit se; pokrývat se, obalovat se, halit se; (o ďáblu) brát na sebe klamnou podobu, maskovat se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).