ochudnúti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

ochudnúti, -nu, -ne pf. (ipf. chudnúti, ojed. ochuzovati); k chudý

1. [o člověku] zchudnout, stát se chudým n. chudším, zvl. upadnout do bídy: pokorného, když ochudne, zaženú jej ot sebe jeho známí BiblDrážď Sir 13,25 (~Ol, padne ~Lit, ~Pad, ~Praž) cum ceciderit; když by ochudl bratr tvój…, neber lichvy od něho BiblCard Lv 25,35 (~Ol, ~Lit, ~Pad, ~Praž, ochudil ~MuzSZ, MamUKE, ochudul BiblLitTřeb) si attenuatus fuerit; jenž [vyhnaný měšťan]… velmi ochudí PulkB 203 deductus in non modicam paupertatem; Hester ochudſſy v Židovstvu chudá děvečka bieše ZrcSpasK 90; Ochudne někto urozený…i uzří, ano neurozené bohaté ctie nadeň ŠtítMuz 44b; ochudne a naděje obohacenie mieti nebude BřezSnářM 45a pauperabitur; ochudí li by [patron], že by neměl se čím podobně živiti HusSvatokup 180b; který [pán] ochudne neb která vládyka, teda za chlapkyni a zlého zůstane BechNeub 62b; jestli že by někto z bratří tvých…wochudl by BiblPraž Dt 15,7 (k chudobě by přišel ~Card a ost.) si…ad paupertatem venerit; teď vochudl [Havel], že nemuože již platiti ArchČ 17,485(1500); ║ ta studnice přehluboká…tak přeschla jest a ta pokladnice nesmierná všeho nebe tak ochudla jest PříbrZamM 144b vyprázdnila se. Srov. ochuděti

2. zeslábnout, stát se slabým n. slabším; [o někom] (též neos.) ubýt sil někomu; [o citu] ochabnout, oslábnout: že jsú žádali [Egyptští] neznámé krmě…a po maléj chvíli ochudli sú, neb jest jistě potřěbie bylo, aby…přišlo jich zhynutie BiblDrážď Sap 16,3 (~Ol, ~Lit, chudi učiněni ~Pad, ~Praž) inopes facti (nepřesný překlad); ochudne mnohých milovánie Kruml 288 (srov. Mt 24,12); na mě dělal [otec] a již jest ochudl, tak že nemuož dělati GestaB 30b in egestate est positus; apporiare ochudnuti, zhrzeti SlovOstřS 124 zemdlít; wochudl jsi [Bože], nemáš muže srdnatého, ženkýlóv tě plno RokMakMuz 320b ubylo ti moci; ║ mine liť v nie [Adličce] stud, snad ochudne na cti TkadlA 17b utrpí újmu

Ad 2: srov. aporiare, id est laborare… pracovati, ustávati, mdléti VodňLact Z3b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ochudnúti, -nu, -neš dok. zchudnout; zeslábnout, pozbýt sil
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


ochudnúti dok. = zchudnouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).