ochuditi | StčS |

ochuditi, -źu, -dí pf. (ipf. ochuzovati); k chudý

1. koho, co [zemi, tělo ap.] ochudit, učinit chudým, přivést do bídy: s tiem bojevati, jenž jeho [Alexandrovu] zemi ochudyl AlxV 514; ješčet lepší čin vymyslí [pán], jímžtoť chlapa neochudi, avšak dva voly vylúdí DesHrad 665 (neochuzy ~K; iron.); všecek svět ochudichu [nepravosti] BawEzop 31; jmáš li, budeť [bohatý] s tebú kvasiti a ochudi tě BiblOl Sir 13,6 (~Lit, ~Praž, chudí ~Drážď, vyprázdní tě ~Pad) evacuabit te; ten [kněz] sě peněz (peniez ed.) neostudil…‚ tělo i duši ochudyl PísLobk 434; zdali svatý Job, v cnosti bohatý, ochuzen jest odjetím…častného zbožie? Čtver 45b depauperatus (v obraze); když to [jmění] všecko vydá [Priamus] a tudy se ochudi TrojA 199a; od krále bude…ochuzien [„vladař“] BřezSnářM 164a inveniet per regem paupertatem; onť [Bůh] svého sluhy věrného neochudí HusKorI 102a; ochudil tě a okradl a oblúpil [zloděj ďábel] TovHád 51a (v obraze); ║ najviec se zbožie vchodi (m. ochudi), kdež užitek truchlost ztrudí BawEzop 723 pauperat usus opes (volný překlad) zmenší se, ztenčí se

2. koho/co oslabit, zbavit síly n. moci: turgida per fiatum macies tenuarat egrum churavost utenčila, usušila, byla ochudila nebo umdlila nebo ochuravila GlosSed 144a; tiemť nebude [svátost oltářní] zvelebena, když ji tak ochudice (m. ochudite) jako púhé znamenie ChelčBisk 56a omezíte na pouhý symbol; aporio…est aperire, enucleare, depauperare oznámiti, vyjadrniti, wochuditi VodňLact Z3b (srov. ochudnúti 2)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).