ochromiti | StčS |

ochromiti, -ḿu, -mí pf. (ipf. ochromovati); k chromý

koho (na čem, na co, v co [o končetině]) ochromit, zchromit, učinit chromým, zmrzačit (na čem), zraněním učinit nezpůsobilým pohybovat některou končetinou: qui [Miloslaus] obvians sibi in via pacis i ohromil eum in sinistramanu in tribus digitis DeskyZem Dv6 (1318); ktožť urazí koho neb ochromi, s tolik jej zabil, jelikož umrtvil v něm života jeho ŠtítMuz 144a; ohromen (m. ochromen) jest [Jakub] od anděla, že potom klécal BřezSvět 18a; když syn otcě neb bratr bratra zabie neb hanebně ochromi DubA 12b; subnervare ochromiti SlovOstřS 149; mutulare oněmiti vel ochromiti SlovOstřS 140; jestliže by kdo koho bil, ranil, ochromil nebo zabil ŽižkaŘád 31a; za každú chromotu ten, ktož by…měštěnína ochromil, jmá dáti sto grošuov PrávPražA 261; kteréhokoli hřiešníka zabil by neb zahubil nebo na údech ochromil ArchČ 3,407 (1433); že jsem jemu koně puoščel a ten mi jest ochromil Půh 3,572 (1437); ničímž nebiti ji [ženu], čím by ji měl wochromiti ŽídSpráv 70; demutilare ochromiti SlovKlem lib; enervare ochromiti SlovKlem 13a; když by pastucha nemohl svědkóv za které umrtvené dobytče aneb ochromene mieti PrávSasE 66a na zmrzačení dobytčete; v ruku bude ochromen PrávSasA 133b wert gelempt; pakli by na úd byl ochromen neb těžce raněn PrávJihlA 20b. – Srov. obramiti 1,2

Za lat. subnervare stč. též zchromiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).