obtéci | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obtéci, -teku, -teče pf., ojed. ipf.; k téci

1. kolem dokola přetéci, vytéci přelitím přes okraje: protož přielišnějie musímy držěti my to, což slyšímy, neb snad obteczem, točíš věčná pomsta příde na ny BiblDrážď Hb 2,1 (abychom sě snad nepřesuli, točíš mimo počet nezbývali ~Ol, se nepřesuli ~Pad, se…nepřislúžili ~Lit, věčně zatraceni nebyli ~Praž) ne…pereffluamus (v obraze)

2. v préz. [o vodě] co [zemi] obtékat, z různých stran obklopovat, omývat: tu stranu [Asii] ot slunce vzchoda Okceána moře voda i…obtecze Polednie moře AlxV 603. – Srov. oplúti

3. co [místo opevněné] oblehnout, sevřít obklíčením: ať se sberú [Táborští] s obcí Klatovskú…a my [Pražané] obtečeme Hrádek TeigeMíst 1,66 (1422); ║ rozdrážnili jeho [Boha Židé]…i obteczen jest Mojžieš pro ně ŽaltWittb 105,32 (BiblDrážď, obtiežen ~Lit, obtesklen ŽaltGlosKlem, nuzen BiblOl, ŽaltPod, trápen ~Klem, BiblPad, ztrápen ~Praž, mučen ŽaltKap) vexatus est postižen byl (?)

4. koho zaskočit, obelstít, podvést: nikohého sme nenakazili, nikohého sme neobtekly BiblDrážď 2 C 7,2 (neobtiežili ~Ol, neoklamali ~Pad, ~Praž) neminem circumvenimus; aby všeliký z vás nenadstúpal neb obtekl ve všelikéj věci bratra svého BiblDrážď 1 Th 4,6 (~Ol, oklamal EvOl, BiblLit, ~Pad, oklamával ~Praž) circumveniat; abychom nebyli obteczeny ot diábla BiblDrážď 2 C 2,10 (oklamáni ~Ol, ~Lit, ~Pad, zklamáni ~Praž) ut non circumveniamur; protož sě pokusili, zda by pochlebováním mohli jej [farizeové Krista] lstivě obteci MatHom 336

Ad 2: k ipf. vidu v. I. Němec, LF 86, 1963, 286n.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obtéci, -teku, -tečeš dok. i ned. obléci, obtékat: tu stranu ot slunce vzchoda obteče Polednie moře; oblehnout, obklíčit; (koho) zaskočit, obelstít, podvést: abychom nebyli obtečeni ot diábla (srov. otéci)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obtéci dok. = oblehnouti, obklíčiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).