obručník | StčS |

obručník¹, -a m.; k obruč

výrobce obručí: tigrator obrucznik…, kládovník incipator, neckéřque capistrator KlarGlosM 2706; tigrator (tigeator rkp) obrucznik SlovVeleš 112a

Jinou specializaci měl bečvář, bednář a pobijěč (v. t.)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obručník², -a m.; k obručiti

jur. ručitel: inbricator obrucznik SlovVeleš 99b. – Srov. obručenník

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).