obročník | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obročník, -a m.; k obročný, obrok

1. správce obilních skladů, vrchnostenský hospodářský úředník starající se o odváděné obilí, obroční (arch.): fert anaphos pincerna, bathos abbatis (obrocznik gl.), coqus ollas SlovRohA 181b; fructuarius…šafář, ješto vobilím vládne, obrocżnijk VodňLact I8b; edilis cerealis…preest annone, id est frumento distribuendo Obrocżnijk VodňLact G8a. – Srov. obroční písař (obročný 2)

2. nositel působnosti spojené s důchodem, zvl. uživatel několika důchodů: prebendarius obrocznyk SlovOstřS 101; annonarius est aliquis habens multas annonas Obrocżnijk VodňLact B5a; prebenda, que large accipitur, quod ut patet alicui ratione ministerii paupertatis vel utilitatis conceditur vobrok, wobrocżnijk VodňLact R2a; inter domos faráře obrocznika et Brade piperatoris AMP 10, E16a (Manuál radní; 1468). – Srov. mnohoobročník

Ad 2: za lat. praebendarius stč. též prebendář; srov. prebendarius, qui dat vel pocius recipit prebendam VodňLact R2a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obročník m. obroční, správce obilních skladů; nositel hodnosti spojené s důchodem, zvl. uživatel několika důchodů
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obročník m. = hospodářský úředník, který má na starosti obilní zásoby; správce obilní, písař
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).