obořišče | StčS |
Obořišče | StčS |

obořišče, n.; k obořiti

obořiščě pl. trosky, sutiny: inter ruinas v oboření, mezi oborziſſti VýklKruml 26b (Lv 26,30: var. v. obořenie 3)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


Obořišče, n.; k obora

jm. míst. a pomíst.: Stephanus de Oborzyscze DeskyZemEm 1,72 (1360); Petr… z Obořiště ArchČ 26,191 (1433); aream… dictam obborziſſtie ArchLoun (1477)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety a 1 měsícem; verze dat: 1.1.11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.