oblúpati | StčS |

oblúpati, -aju, -á pf.; k lúpati

co [povrchového] (s čeho) oloupat, loupáním odstranit: ukradli mi kolo okované a z druhého kola oblúpali šíny ArchČ 14,57 (1450?); nazajtřie, když se mazati budeš, oblupayz ten kabát, kterýť se jest k tomu připekl LékChir 157b sloupej. Srov. oblúpiti 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).