obědovati | StčS | MSS |

obědovati, obědvati, -duju, -duje ipf. (pf. poobědvati); k oběd

1. (s kým) jíst jídlo podávané na stůl, zvl. v něčí společnosti, stolovat (s někým): poďte, obyeduyte EvVíd 21b (J 21,12: var. v. obědník) prandete; když obiedwaſſe [Ježíš] v jeho [celníka Matouše] domu BiblDrážď Mc 2,15 (obiedowaſſe ~Ol, stoléše ~Lit, ~Pad, sedieše za stolem ~Praž, sedieše EvOl) accumberet; ižádný z těch, ješto obiedwachu BiblDrážď J 21,12 (~Ol, ~Lit, ~Pad, sú obiedwali ~Praž, z jědúcích EvZimn, ~Beneš, jenž sediechu ~Ol, z nich ~Víd) discumbentium; když obiedwachu, vecě Ježíš Šimonu Petru BiblDrážď J 21,15 (~Ol, když již biechu obieduali ~Lit, ~Pad, když sú poobědvali ~Praž) cum…prandissent; poď se mnú domóv, aby obiedwal BiblCard 3 Rg 13,7 (~Pad, obiedoual ~Ol, ~Lit, a budeš obiedwati se mnú ~Praž) ut prandeas pojíst; když Soběslav z bratrem svým Vladislavem na Vyšehradě obyedwal PulkB 98 postquam…pransus fuisset; Oziáš…učini veliký oběd a pozvav všěch popóv…, spolu obiedwach (m. obiedwachu) BiblOl Jdt 6,20 (i učini velikú večeři… pokrmichu sebe ~Card, ~Lit, ~Pad, pojedli jsú ~Praž) refecerunt; již čas byl obiedwati GrizM 154b; jako by veliké knieže znenáhla jeda mohl obiedwati CestMil 110a mandere; s nimižto [učedníky] jest po svém vzkřiešení obiedwal a hody učinil HusSvátA 545b; manducare panem aby jedl chléb vel aby obiedwal VýklKruml 258b (L 14,1: jiest chleba BiblDrážď, pod. i ost.); an s staršími oběduje ListářRožmb 2,96 (1441); jako když někto by…vrhl ji [kočku] tobě na stuol, a ty obiedugeſs RokPostK 286a; musím toto jitro s mým jedniem dobrým přítelem obiedwati HynRozpr 145b czemorgen essen snídat; před mužem stane [Libušin kůň] na železném stole obiedugiczym SilvKron 9a (an na stole železném jie var.) comedentem. – Srov. jiesti

2. (s kým) obědvat, jíst oběd, tj. hlavní denní jídlo: jidu k stolu chtiece obiedwati spolu HradSat 137b; utkach slunce, anno poledne obyeduge DivVít 230; a sedmú a osmú [hodinu] mají, aby obyedwaly ŠtítKlem 125b aby poobědvali; větru posniedati a nic obiedwati PísChudV 5b (v. 81; wobiedwati ~T); neb snad teprv obieduge [kdo jí v postě] HusPostB 250b; křesťané obidugice (m. obiedu-) neb večeřejíce k té sě svátosti mají sbierati JakKost 166a; mudřec obiedowaſſe a olivy toliko jedieše BurleyMudrC 170a pranderet; Žižka s několiko svými…obědvati na rathauze s purgkmistrem a s konšely nebáli sou se BřezKron 453 prandere; prandeo…est prandium sumere obiedowati VodňLact ee4b

Ad 1: za lat. comedere stč. též spolu jiesti (VodňLact aa2a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obědovati, obědvati, -duju, -duješ ned. obědvat; stolovat (s někým)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).