nosek | StčS | MSS |

nosek, nósek, -ska/-sku m., poses. Noskóv; k nos

1. [u ptáků] zobáček, malý zobák: aby někaký malý ptáček…tak mnoho toho kamene svým noſkem ulúpil OrlojK 391 (~A, nosem ~B) ♦ čapí nósek bot. rostlina z čeledi kakostovitých, zvl. kakost, Geranium L, čapí nůsek (lidově): acus muscata čapí noſſek SlovVodň 35b; contra febres: krtičné kořenie, čapí noſka (m. noſek), ščrbák LékMuz 93b; někteří praví…, že jest [herba muscata] čapí noſek Apat 174b rostrum ciconiae; vezmi…hadového kořene, čapieho noſſku a nátržníku LékChir 37b; vezmi kořen, jakoť slóve čapí noſſek LékChir 320a

2. odkapávací rourka: podstav pod noſk skleničku, ať by do nie voda (-uo- rkp) tekla AlchAnt 26a

3. jm. osob.: Nosek CDB 1,267 (1180–82); Juřík noskone CDB 2,326 (1228); Zdislav, syn Janov Noskóv z Němčic ListářRožmb 3,330 (1447)

Srov. nos

Ad 3: srov. jm. míst Noskov (de Noscov CDB 4/1,335; 1250)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nosek, nósek, -ska, -sku m. (u ptáků) zobáček, malý zobák
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).