nos | StčS | MSS | ŠimekSlov |

nos, -a/-u m.

1. nos, vyčnívající část obličeje (s funkcí ústrojí čichového): jiní…, kdež uzřěchu Němce jdúce…, uši a noſy jim řězáchu DalC 67,12 dy nasin; byl li by…malého neb velikého nebo rozdutého noſu BiblCard Lv 21,18 (tak a pod. i ost.) parvo vel grandi vel torto naso; tu mi počěchu staré báby pod nos pzidieti MastMuz 83; Noſſy mají [modly], a nepyšie LegKat 2106; biechu jich noſſowe z déli jakžto řeřábové, dlúzí a k tomu skřivělí BawArn 2949 snabil; noſem klektati BawArn 3232; mimo chudého jda a pracného častokrát sem svój noſſ zahradil AlbRájA 93b; ne okem, ale noſſem čijem vóni ŠtítVyš 106a; leží [Achilles] znak noſem k nebi TrojK 172b; ktož… streda napustí do noſa, čistí mozk a nos LékVodň 272a; kdy laik dal by z nich [kněží] jednomu v nos štilec HusPostH 58b; o zarostlém noſu, jenž slóve polippus LékRhaz 6; jako by babě kyselo z noſa kapalo RokPostA 55b; noſu ukúsnúti pro tak potvorné štěbetání TovHád 80a; interfinium prostřed noſſa SlovKlem 57a; pinula konec u noſa SlovKlem 74b; ║ erb buovolovu hlavu, kteráž v nose kruh má, dali jsme ArchČ 16,297 (1486) v čenichu v obraz. spojeních: suď nás lépe, spravedlivý súdce, násť Marie v noſy klekce Spor 88a dává nám po nose, potírá nás; nechtieti vzvěděti pravdy, ano jim pod noſem káží ŠtítKlem 110a u samého nosu; subsano… quasi corrugato naso despicere svraščeným noſem MamMarchL 335a s ohrnutým nosem; ti, kdož sobě pod nos luskati nedají TovHád 37a kdož si nedají nic líbit; nakašlala bych jím v nos, abych to jím trpěla TovHád 112a vykašlala bych se na ně

2. [ptačí] zobák: ač co kdy chci [žába] málo podřiemati, o červeném noſu [čápově] bude mi sě kolátati DalC 55,70 von der…nasin; ti čápové svými noſy vpustiece je [hady] v se ComestK 54b (pysky ~C, ~S) rostro; kohút…tvrdým noſem poče hnój hrýzsti BawEzop 229; že by maličký ptáček…tak mnoho toho kamene svým noſem ulúpil OrlojB 19a (nóskem ~A, ~K) rostro; některací ptáci…noſy mají červené CestMil 17b rostra; čáp mladý… svým noſem povzdvihuje jemu [starému otci] křídl i jeho všeho HusVýklB 64a; rostrum nos ptačí SlovOstřS 108; vzev [čáp] v nos té vody, i pustí sobě noſem v žaludek LékKřišť 69a; kačice s zlatým nosem a nohami LetKřižA 159 ed. čapí nos bot. rostlina z čeledi kakostovitých, zvl. kakost, Geranium L, čapí nůsek: acus muscata čapí nos LékFrantC 167b; acus muscata čapí nos Lék Muz II H 4,590. – Srov. nosek 1

3.[u obuvi] zobec, dlouhá protáhlá špička: také veliká jest přiekaza u škorně tak dlúhý nos ŠtítKlem 94a (~Sáz); také u třěví dlúhé noſi…svědčie, že ne pro buoh, ale pro pýchu to činíš HříchM 240 (křivé noſy ~T)

4. spec. zařízení připomínající tvarem nos; [u destil. přístroje] odkapávací rourka: lid také jeho [města] přived rozetřěl pilami a vozil na nich vozy s železnými noſſy a rozděloval nožmi BiblPad 2 Rg 12,31 (~Kladr) ferrata carpenta zobci; nechaj nossa doluov viseti, ať by mohla voda (-uo- rkp) doluov jíti AlchAnt 25b; mezi hrdlo receptorí a mezi noſem alembika AlchLull 22

5. jm. osob.: Petro dieto Nos Reg 7,229 (1359); Petrus Noss Erect 222 (1378); Wenceslaus Nos ListBěl 23 (1402); Václava Nosa Půh 3,63 (1420)

Srov. nosek

Ad 1: srov. za lat. subsannare stě. též ošklebovati sě, potruskovati, šklebiti sě. – Ad 2: za lat. rostrum stč. též usta, ptačie usta (VodňLact S4b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nos m. nos; zobák; protáhlá špička obuvi
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nos m. = zobák ptačí
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).