nohavicě | StčS | MSS | ŠimekSlov |

nohavicě, f.; k noha

1. součást oděvu kryjící nohu, zpravidla od nártu nahoru (kratší byla většinou přivazována pod kolenem k noze, delší k pasu): všichni [tatarští špehové] v nohawiczech chodiechu DalZ 82,9 (v nohavičkách ~V) in hosen; opaš a obuj sě v nohawycze tvé EvOl 183b (A 12,8: BiblOl a ost.) calcea te caligas tuas; paniče v červené nohawiczi, tváť jest milost pod lavicí Pís Třeboň A 7,154b; ktož by u mráz, maje dosti rúcha na hlavě…, senma rukavici s ruky aneb s nohy nohawyczy, i přioděl hlavě…, byl by nemúdrý ŠtítKlem 141b (~Sáz, neb szuje se ~Vávra); ktož vidí ve snách se obutého v nové nohauice BřezSnářM 137b soccis novis; vezma kus kožicha aneb kuože ovčie, udělaj mu nohawiczy, ať by vždy měl teplú ruku a nohu LékFrantA 64a; do řeménku, jímž se nohawicze podvazují BiblPraž Gn 14,23 (stuhy nohavičné ~Card, ~Ol, ~Pad) ad corigiam caligae; má [Žid při přísaze] jednu šerú sukni na sobě mieti…a dvě šeré nohawicze bez příkopytie PrávSasE 91a (nohawyczy ~A, nohawiezi ~B) zcwu graue hossen ane vorfusse; caliga dicitur calciamentum crurium, sive sit de panno sive de corio sive de ferro Nohawicze, holénka VodňLact D4b; pár jeden nohavic ArchČ 2,197 (1454)

2. nohavicě, -ic pl. f. nohavice, kalhoty, oděv kryjící dolní části těla, popř. i celou nohu s chodidlem (jako dnešní punčochové kalhoty): jediné pláště na sobě majíce [Ismaelité] a nohawicye široké OtcB 143b calliculas; nohawice jmějieše,…z drahým kamením vzdělané, ryzím zlatem osnované BawArn 3031 tzwo hosen; tehdy sě ihned máta bíti bez oděnie, jedno v sukniech a v nohawycziech ŘádZemA 46a in caligis; jestliže kto dává komu staré nohawice, vděčněji přijímají nežli Kristova slova mnozí JakZjev 465a; vzali [táboři] v jeho domu… sukni, nohavice a třevíce nové ListářRožmb 2,319 (1444); že sem sobě ani střevíc, ani nohavicz za to kúpiti nemohl HynRozpr 111a mich…weder gehösen noch beschůhen; Nicolaus…fassus est se percepisse a Johanne Rozvoda… tunicam nigram bonam, item nohawicze vazené List AMP 2087, K17b (1476); dvoje nohawicze Žilin 89a (1482)

Srov. nohavička

O upevnění „jednotlivých nohavic“ a „obutí lýtek onucemi“ (1) i o středověkých kalhotách (2) v. V. Trkovská, Český lid 52,1965,297n. – Ad 1: za lat. soccus stč. též plstěnicě, onucě. Podle JgSlov 2,732 jde někdy již o punčochy (např. na nohách nohawiczye a k tomu lehké čřěvícě HradProk 24b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nohavicě, f. středověký prostředek obutí nohy, zvl. kryjící holeň; pomn. kalhoty
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nohavicě f. (obyč. pl.) = punčocha; kalhoty
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).