nezdržalý | StčS |

nesdržalý, nezdržalý adj.; k sdržěti

1. jur. [o osobách] komu provinilý nedodržením závazku vůči někomu: jsúce hodni kázně vedle provinění, jakož na lidi nezdrželé pánuom svým záleží ArchČ 16,193 (1476)

2. jur. [o závazku] (komu) nedodržený, nesplněný: vinu pánu dáváme, kterak vidúc tyto věci nám nezdržalé osílali sme jeho ListářRožmb 4,309 (1450); jakož jest pohnala před pána JMT pana Haška z Wartmberka z nezdržalé smlúvy ArchČ 9,536 (1491). – Srov. nesdržaný

Srov. nesdržělivý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).