nestojte | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nastojte interj., též nestojte; k nastáti

1. jur. pomoci! pomozte! (pokřik svolávající lidi, zejména sousedy, na pomoc a k svědectví): item ad clamorem communem qui nestoyte vulgariter nominatur, nullus currere teneatur, nisi de propria voluntate hoc facere voluerit CDB 2,331 (1229); má řéci neb křiknúti: Nastojte, nestojte, na něho násilníka neb zloděje Práv ČČM 53,1879,150; kterýž člověk u vikpildu raněn bude a křičí li: křik neb úp neb vep neb nastojte a přídě před právo Práv ČČM 53,1879,150. – Srov. nastáti (ipf.) 1

2. běda! ouvej! ach! (vyjadřuje žalost, zármutek, rozhořčení, hrůzu ap.): naſtoyte, ež jsem ot malého roběte přemožen PasMuzA 270 (neſtoyte ~KlemA) vae mihi; é, naſtoyte, běda, proč smrtedlní lidé na světě…nevěďie ani věděti chtie JeronM 50a heu; hlas [„racha“], jenž hněv našie mysli znamenává, jako jsú v latinských znamenie, když diemy k nemocnému: naſtoyte! a k tomu, jenž sě hněvá: he MatHom 70; ach, nestojte, neščestí, v žalosti jsi mi dáno ŠtilfB 558 (ed.); naříkají: Běda mně, naſtoyte, au a (emend. Ryba, a na tisk) auve HusProv C4a; auvech, neſtoyte, že sme se kdy narodili RokMakMuz 56b; ale, nastojte, všakť nikdá u velikých tesknostech neodpočinu ArchČ 11, 253 (1450)

3. ve funkci slovesa na koho, komu běda někomu (vyjadřuje vyhrůžku): tehdy ciesař velikými hněvy jako sě pominuv, velmi zařeva vece: Naſtoyte na mě, na hubeného! PasMuzA 623; Neſtogte mně, že jest ten nechtě přělščen jako i já OtcB 81b (Naſtoyte ~A) vae mihi; ach, pfuj a naſtoyte na tě [na Neštěstí] vždy bez konce! TkadlA 10a; naſtoyte mně s tím mým domem! HynStesk 79b

4. jm. osob.: relicta Nicolai Nastoyte TomekMíst 1,18 (1417); Janek, syn Mikuláše Nastojta TeigeMíst 1,235 (1427); Jan z domu Nastojtova ArchČ 14,487 (1489)

Ad 1: podobný výklad J. Kadlec, OSN 17, 1060b, Machek, Etym. slov.¹ 319; jinak BrandlGlos 173, V. Vaněček, NŘ 26,1942, 135. – Ad 2: za lat. heu stč. též ej, eja, hoře (mně), pohřiechu. — Ad 3: za lat. vae stč. též běda, é, hoře (mně), vé, vej

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nestojte v. nastojte

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nastojte, nestojte, interj., pomoc, běda, Zeter, wehe. Z imperat. slovesa nastáti adesse; nestojte mimořádnou změnou hláskovou. Sr. stpol. volání o pomoc niestójcie z nastojcie JagArch. 7, 564, stpol. niestojcie eheu Nehr. altp. Sprachdenkm. 56 (r. 1527) a pol. niestety běda t. 57. — Ad clamorem communem (volal jím o pomoc k sousedům, na kom páchán nějaký zločin), qui nestoyte vulgariter nominatur Reg. I, 1229; ba naſtoyte.. pro takého syna smrt JeronMus. 34b; ach, pfuj a naſtoyte na tě vždy bez konce Tkadl. 10a; ba nast- nastojte žeňenie mého Star. Sklád. 5, 128; nestojte HomMak. 41b, 12b; naſtoẏte, kterak si sě tajila vae mihi OtcC. 206b; neſtogte, otče, co sem nad tebú učinil vae mihi OtcB. 63b; nebohé matery, neſtoyte, jak vy málo dbáte, aby vaše děti byly míly bohu RokycPostBrň. 63; neſtoyte, nebožátka, máte se čeho báti t. 209. Příjm.: Veit und Janek genannt Nastojte ListPořeš. 1425; Nastoyte TomZ. 1417 st. 18; Jiřík Naſtogte KolA. 1511; od Jiříka Naſtogte t. 1513; Jiříkem Naſtoytem t. 1512.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nestojte v. nastojte.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nastojte, nestojte interj. pomoc!, běda!, ach!
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nastojte, nestojte interj. = pomoc, běda, ach
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


nestojte v. nastojte
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).