neroda | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

neroda, -y f.; k neroditi

1. nechtění, nechuť: regimen zpráva, nolle neroda, oprava rectura KlarGlosA 1095 (De scholaribus) ♦ do nerody [o jedení n. pití] do přesycení, do znechucení: tu sě napichom práv do nerody, aby sě nám potom nechtělo píti OtcB 145b (do voli ~C) usque ad satietatem; dám vám masa netolik pět aneb desět dní, ale za cělý měsiec, i až do nerodi ComestC 96b usque ad nauseam. Et dicitur large nausea, pro vomitu (srov. Nu 11,20 donec exeat per nares vestras et vertatur in nauseam: doniž by nevyšlo skrze chřiepi vaši a vrátí se u mrzkost BiblCard, ~Ol, ~Lit, a neobrátilo sě v ošklivost ~Pad, ažt i poleze vám z úst aneb z nosu a v uošklivosti je mieti budete ~Praž); k tomu máme dosti píti pitie ctného do nerody PodkU 89; vy, ješto sě až do nerody mnohých a dobrých krmí jednú dne najiete JakBetl 46b; ║ tu plakavše [pozůstalí po pohřbu] do nerody BázBož 71 do omrzení

2. odmítání rady, nerozumné počínání, pošetilost (?): nebula neroda, nebulator neródce, nebulatrix nerodnice, nebulosus neřádný lakomec SlovKlem 66a. – Srov. neradný

Ad 1: za lat. satietas stč. též nasycenie, sytost: za nausea též nechut, nechutnost. – Ad 2: Protože stč. ekvivalenty za sémanticky nepřehledné lat. nebula a jeho odvozeniny mají v SlovKlem základ nerod(-a, -cě, -nicě) n. nerad- (-ný), stč. slovníkář zde patrně vycházel z doslovného překladu střhn. ekvivalentu unrat „ne-rada“ (podle nebula…unrat DiefGlos 377), tj. z představy nechtění rady. Tento výklad nepotřebuje Gebauerových emendací nebula m. nebulo ani neradný m. nerodný, a tedy ani přiřazení příslušných stč. slov k adj. neródný (GbSlov 2,600)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neroda, -y, fem., nechut, přesycení, zhnusení Überdrusz; k neroditi. neroda nolle Prešp. 1015; máme dosti píti pitie ctného do nerody Podk. v. 89; tu sě napichom do nerody usque ad satietatem OtcB. 145b; tu plakavše do nerody VítB. 97b; dám vám masa až do nerody ad nauseam Comest. 92a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


neroda f. nechtění, nechuť; do nerody do přesycení, do znechucení, do omrzení: máme dosti píti pitie ctného do nerody
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


neroda f. = nechtění, přesycení, zhnusení, nechuť
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).