neptačí | StčS |

neptačí adj.; k ptačí

[o lovišti] neomezený jen na lov ptáků, užívaný s právem lovit kromě ptactva i jinou zvěř: vsi dolepsané…s lovištěmi ptačími i neptačími i s zvířecími ArchČ 16,165 (1467); hrad Helfenštajn…s loviščemi ptačími i neptačími i s zvěřím honem DeskyMorOl 12 (1480); tvrz Bystřici…s loviščemi ptačími i neptačími i s zvířecími DeskyMorOl 85 (1493). – Srov. neptační

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).