neprošlý | StčS |

neprošlý adj.; k prošlý

med. [o ráně] nehluboký, povrchní: o ráně v břiše, níže žaludka až do bedr, prošlé i neproſſle, s raněním cěv i bez raněnie… Lék rány miesta toho, jest li neproſſla, neměníť se s lékem rány neproſſle v ustech žaludkových LékSalM 533 penetrante aut non penetrante…non fuerint penetrantia…non variatur a cura vulneris non penetrantis. – Srov. neproniklý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).