nepravedlnost | StčS | GbSlov | MSS |

nepravedlnost, -i f., též nepravednost; k pravedlnost, nepravedlný

1. nespravedlnost, bezpráví: neprawedlnoſt proti mně [prorokovi] BiblDrážď Hab 1,3 (nespravedlnost ~Ol a ost.) iniustitiam

2. relig. nespravedlivost, chování jsoucí v rozporu se zákonem božím, hříšnost: ale ktož miluje neprawedlnoſt, nenávidí duše své ŽaltWittb 10,6 (nespravedlnost ~Pod, BiblOl, nepravost ~Lit, ~Pad, ~Praž, zlost ŽaltKlem, ~Kap) iniquitatem; nenie nalezena ve mně neprawedlnoſt ŽaltWittb 16,3 (var. jako Ps 10,6) iniquitas; aj zři, porodil neprawedlnoſt, i počal bolest i porodil zlost ŽaltKap 7,15 (nevěru…neprawedlnoſt ~Wittb, nevěru…nespravedlnost BiblOl, nepravost… zlost ŽaltKlem, nepravé…nespravedlnost ~Pod, nespravedlnost…nepravost BiblLit, ~Praž, nespravedlivost…nepravost ~Pad) iniustitiam…iniquitatem

3. relig. nepravost, špatný skutek, porušení zákona božího, hřích: nebo pohnuly jsú sě na mě neprawednoſti ŽaltWittb 54,4 (nespravednosti ~Pod, nepravosti BiblPad, ~Praž, zlosti ŽaltKlem, ~Kap, BiblOl) iniquitates; v sirdci neprawedlnoſti řemeslníte, v zemi neprawedlnoſt ruce vaši skládajú ŽaltWittb 57,3 (neprawedlnoſt…nepráva BiblDrážď, nespravedlnosti…nepravdu ŽaltPod, nepravost …nespravednosti BiblPad, nepravosti… nespravedlnosti ~Praž, zlost…nepravosti ŽaltKlem, pod. BiblOl, zlosti…nepravedlenstvie ŽaltKap) iniquitates…iniustitias; činiechu [farizeové] dlúhé modlitby přěd lidmi, ale vnitř biechu plni hřiechóv a všie neprawedlnoſti MatHom 346 vitiorum sordibus pleni

Srov. nepravost

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepravedlnost, -vednost nepravednost, -velnost nepravelnost, -i, fem., nespravedlnost, Ungerechtigkeit; pol. nieprawiedlność. — Ktož miluje neprawedlnoſt iniquitatem ŽWitb. 13a (10, 6); pohnuly jsú sě na mě neprawednoſti iniquitates t. 92a (54, 4); schovaji sě ot neprawelnoſti mé t. 22a (17, 24); (bezbožník) porodil neprawedlnoſt ŽKap. 3b (7, 15); až ť i mine neprauedlnoſt iniquitas ŽGlossKlem. 56, 2.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepravedlnost (čtyřslab.), nepravednost, -i f. nespravedlnost, bezpráví; nepatřičnost, hříšnost; nepravost, špatný skutek, hřích
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).