neprázdniti | StčS | MSS |

neprázdniti, -žďňu, -zdní ipf.; k prázdniti

1. s čím zaměstnávat se, zabývat se, obírat se něčím: velmi daleko jest mysl ot boha, když na modlitbě myšlením svěcským jest obvázána a s marnú věcí neprázdny AlbRájA 60b fuerit occupatus

2. k čemu starat se, usilovat, snažit se o něco, dychtit po něčem: neb Athenienští všichni i příchozí hosté k ničemuž k jinému neprazdnyechu, jediné neb praviti neb slyšěti něco nového BiblOl A 17,21 (nic sobě jiného za dielo nemějiechu ~Drážd, k ničemuž jinému nebiechu pilni ~Pad, ničehož jiného tak pilni nebyli ~Praž) ad nihil aliud vacabant; ač my nějaké pilnosti máme aneb s něčím se zaneprázdníme, ale on [dábel] jediné k tomu neprázdni a o to pilnost má, aby nás ubezpečené v něčem nalezl ChelčBoj 383b

Ad 1: může jít i o subst. neprázdn 1; za lat. occupari stč. též obcovati s čím, obierati sě čím, unepraždňvati sě čím, neprazden býti podlé čeho (AlbRájA 84a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neprázdniti, -žďňu, -zdníš ned. (s čím) zaměstnávat se, zabývat se čím; nezahálet; (k čemu) starat se, usilovat, snažit se o něco, dychtit po čem
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).