nepřiemý | StčS | GbSlov | MSS |

nepřiemý adj.; k přiemý

1. nerovný: aby hory snížil [Bůh] a pahrobky neprzieme zpravil ŠtítSvátB 44 (neupřiemé ~A); jenž [liška] jest zvieře chytré a lstivé…, neprziemu cestu chodí VýklŠal 51b tortuoso itinere nepřímou, křivolakou

2. neupřímný, pokrytecký: neprziema ve mně pokora byla, proto sem cti požádal [biskup] ŠtítBrigC 56a (~O, nebylo pokory ve mně ~F, ~P) ficta

Srov. neupřiemý

Ad 1: Za lat. tortuosus stč. též křivolaký, točitý, vijavý, zavilý. — Ad 2: za lat. fictus stč. též falešný, lstivý, pokrytý, zamyšlený

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepřiemý, adj., neupřímný, unaufrichtig; stsl. neprêmъ non rectus. — neprziema ve mně pokora byla Brig. 111.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepřiemý adj. nepřímý, nerovný, křivolaký; neupřímný, pokrytecký
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).