nepřěrušitedlný adj.; k přěrušiti

neporušitelný, nedotknutelný: vstupuji v pravé křesťanské a nepřěrušitedlné přímiřie s opatrnými purgmistry…měst ListářRožmb 2,251 (1443); najprvé mají Táborští…křesťanský a nepřerušitedlný a stálý mír mieti a držeti věrně a křesťansky bez přerušení všelikakého…s králem Ladislavem ListářRožmb 3,21 (1445); aby…ta věc jinak hýbána a rušena nebyla, ale v celosti své a pevnosti nepřerušitedlné stála nyní i v časích budúcích ArchČ 18,288 (1470) neochvějné; ty všecky věci že mají obdržeti po všecky časy plnú, pevnú a nepřerušitedlnú sílu CJM 4/2,82 inviolabile. – Srov. nepřerušený 2, neporušitedlný 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).