nepřěmožitedlný | StčS | MSS |

nepřěmožitedlný adj.; k přemoci

nepřemožitelný, nepřekonatelný, neporazitelný: jest [dábel] ukrutná šelma…, téměř neprziemozitedlna PříbrZamM 63b (~A, ~P); vezme štít nepṙemożitedlný pravost BiblPad Sap 5,20 (var. v. nedobytý 1) scutum inexpugnabile. – Srov. nepřemožený 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepřěmohlý, nepřěmohujúcí, nepřěmožitedlný (šestislab.) adj. nepřemožitelný, nepřekonatelný, nezdolný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).