neotvolavatedlný | StčS |

neotvolavatedlný adj.; k otvolávati

neodvolatelný, nemohoucí být odvolán, nezměnitelný (?): žádný dobrý řád ani dokonalý móž přijíti bez zřízenie mincí i práv i obyčejóv učiniti neodvolavatedlných, k tomu úmyslu, kterýž VJti pověděl sem VýbMat 2,782 (Marini). – Srov. neotvolajúcí 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).