neotvolavatedlný | StčS |

neotvolavatedlný adj.; k otvolávati

neodvolatelný, nemohoucí být odvolán, nezměnitelný (?): žádný dobrý řád ani dokonalý móž přijíti bez zřízenie mincí i práv i obyčejóv učiniti neodvolavatedlných, k tomu úmyslu, kterýž VJti pověděl sem VýbMat 2,782 (Marini). – Srov. neotvolajúcí 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).