nenavratedlný | StčS | MSS |

nenavratedlný adj.; k navrátiti

nenavratitelný, nemohoucí být získán zpět, navždy ztracený: neb ztracenéj věci i nenawratedlney hledáš GestaU 185 (nevratitedlné ~B, nenavratitelné ~M) de re perdita et irrecuperabili; aby ztracenéj věci a nenawratedlney nikdy neželel GestaU 186 (nenavratitedlné ~B, ~M) de re perdita et irrecuperabili

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nenavratedlný (pětislab.), nenavratitedlný (šestislab.), nenavratitelný adj. nenavratitelný, nemohoucí být získán zpět, navždy ztracený; neodvratitelný, neodvratný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).