nenasytedlný | StčS | MSS |

nenasytedlný, nenasytitedlný adj.; k nasytiti

1. nenasytný, nemohoucí být nasycen, stále chtivý: peklo a zatracenie nikdy se nenaplnie, takež oči lidské nenaſitedlne BiblLit Pr 27,20 (var. v. nenasycený 2) insatiabiles; troje věc jest nenaſitedlna, a čtvrtá nikdá nedie: Mám dosti BiblLit Pr 30,15 (var. v. nenasycený 2) insaturabilia; kteráž [propast] již otevřiena jest, a nenaſytitedlná jest a požierá v se množstvie lidí JakZjev 363b

2. nedávající pocit sytosti, neukojující chtivost: lépe jest málo s bázní boží, nežli pokladi velicí a nenaſitedlni BiblLit Pr 15,16 (var. v. nenasycený 3) insatiabiles

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nenasytedlný (pětislab.), nenasytitedlný (šestislab.) adj. nenasytný; nedávající pocit sytosti, neukojující chtivost: pokladi velicí a nenasytedlní
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 9 měsíci; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).