nenávistivý | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nenávistivý adj.; k nenávist

1. (proti komu, koho, čemu) nenávistivý, nenávistný, naplněný nenávistí n. projevující nenávist, nepřátelský (k někomu n. k něčemu): řěčú nenawiſtywu obklíčili mě ŽaltWittb 108,3 (BiblLit, pod. ŽaltKlem, řečmi nenávistnými ~Pod, BiblOl, pod. ~Drážď, hlaholy nenávisti ŽaltKap, BiblPad, ~Praž) sermonibus odii; proti závistivým neb nenawiſtiwim, ješto se mútie v dobrém a ze zlého se radují Čtver 103b contra invidos (zpodst.); skrze tři věci zarmucuje se země…, skrze nenáwiſtiwu ženu, když bude přijata v manželství JakPost 130b; a tito jsú jeho [melancholika] úrazové: jest závistivý, nenawiſtivy, smutný, lakomý, skúpý, tvrdý LékFrantA 170a; vždy skúpý bude [člověk narozený ve znamení Skopce], nenawiſtiwy, hněvivý Hvězd 23b; jest [ďábelství] duchovnie věc nevidomá a chytrá a přieliš ukrutná a nenawiſtiwa proti člověku ChelčBoj 355b; vražedlník nenawiſtiwy RokJanB 119a; jest [hříšník] nenawiſtiwy sebe samého, neb ktož činí hřiech, nenávidí sebe samého RokLukA 278b; Němci, jíkavci okolní, slovenskému jazyku vždy nenawiſtiwi KorMan 49a; byv [člověk] závistivý a nenawiſtiwy, již jest příznivý a laskavý AktaBratr 1,144a; ║ aniž své pověsti ani cizie nenawyſtiwy bývaj SenCtnost 298a famae…neque tuae neque alienae invidtis nedbalý…pověsti

2. (komu) nenáviděný (někým), nemilý, protivný (někomu): učinili ste mě nenawiſtywym bydlitelóm této země ComestC 40b (Gn 34,30 odiosum fecistis me: var. v. nenávist 1); a učiněno jest [město Babylón]…stráž všelikého ptačstva nečistého a nenawiſtiweho BiblKoř Ap 18,2 (nenávistného ~Pad, toho, kteréž lidi v nenávisti mají ~Praž) omnis volucris immundae et odibilis; jestli že žena mužovi jest nenawiſtywa, tehdy muož jie muž nechati podlé svéj libosti CestMil 37b odiosa; invisus nenawiſtiwy SlovOstřS 87; exosus nelibý, nenaviſtiwy SlovVeleš 96b; odiosus nenawiſtiwy, odibilis nenávidný SlovKlem 68b; ║ ta nenawiſtiwa a vzteklá hra kostek vzdviže se mezi nimi KarŽivC 50a (jenž jest hra ohyzdná a hněvivá ~A) odiosus et furibundus opovrženíhodná (srov. nenávidný)

Srov. nenávistný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nenávistivý, adj.; rus. nenavistlivyj nenávistný. — Nenávistný, voll Hasz: řěčiú nenawiſtywu odii ŽWittb. 108, 3; nenawiſtiw ŽGloss. t.; řěčěmi nenawiſtiwimy ŽKlem. t.; (muž) vždy bude skúpý, nenawiſtywy ChirB. 18b; proti závistivým neb nenawiſtiwim, ješto se mútie v dobrém a ze zlého se radují Čtv. 103b. — Nenáviděný, protivný, verhaszt, widrig, ekelhaft: zamútili ste mě a učinili ste mě nenawiſtywym bydlitelóm této země odiosum ComestC. 40b; ptačstva nenawiſtiweho odibilis Koř. Zjev. 18, 2; jestliže žena mužovi jest nenawiſtywa, tehdy muož jie muž nechati podlé svéj libosti odiosa Mill. 37b; nenáviděl jsem jich, totiž hřiechuov a nenawiſtiwych lidí Hád. 104b; nenawiſtiwy exosus Veleš., odiosus SlovK. 68b, Lact. 113c.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nenávistivý adj. nenávistný; nenáviděný, protivný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nenávistivý adj. = nenáviděný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).