nebohý | StčS | GbSlov | MSS |

nebohý adj.; srov. neboh, ubohý

nebohý, ubohý, nešťastný: ach, túho vaše, nebozy, hněvajú sě na vy bozi DalC 19,17 we uch armen; zbiv [Jetřich] mnoho Polan, neboh snide DalL 60,31 (nebožtík ~Fs); běda mně nebohemu, kde jsú tvoji slibové OtcE 40b (nebohu ~A, nebožci ~G); ó nebohé cizoložnice a cizoložníci, á, nastojte, nastojte, běda vám RokPostA 48b; vozka nebohy zbit a darmo CestJar 7; ať by o to viece nepracoval [věřitel] a se nechudil náklady, an i tak nebohý má dosti činiti ArchČ 21,414 (1479); ║ ach, nebozy páni, též i vy, ješto máte služebníky, služebnice RokPostA 134a pošetilí. Srov. neboh 1

Některé doložené formy nelze spolehlivě odlišit od tvarů slova neboh

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nebohý, adj.; stsl. nebogъ miser, infelix. — Ubohý, arm, unglücklich: ať uzdraví mě neboha Vít. 39b; ať mne uzdraví neboha OpMus. 143b; běda mně nebohu DalC. 66b, 144a, Otc. 75a; syn Vackóv neboha (syna Božějova) zoči DalJ. 56 rkp. V a Z; by (bóh) popřál mně nebohu… Hrad. 123a; přěběda mně nebozye Hrad. 37a; co nám neboham zdieti Hrob. 133a; hoře nám neboham rkp. ze skl. XIV. (Hanuš, Osterspiele str. 38). — Zesnulý, selig: bratr mój neboh pojičil jí (Ofce) 40 hřiven Póh. 2, 74 (1407); že mi slíbil za neboha pana Smila za peníze, a těch mi nesplnil t. 474 (1415); jakož to zboží na nás po nebohu bratru našem spadlo t. 529 (1417).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nebohý adj. nebohý, nešťastný; zesnulý
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).