nebeskost | StčS | GbSlov |

nebeskost, -i f.; k nebeský

to, co je nebeské, co je vlastní království nebeskému, nadpozemské věci: ješče nebyl se naučil [František] shlédati a spatřiti neboſkoſti (m. nebeſkoſti), ani obykl okúšeti božských věcí Frant 5a contemplari caelestia. – Srov. nebe I/4, nebeskýII/7

Za lat. caelestia stč. též nebe, nebesa

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nebeskost, -i, fem., das Himmlische: nebyl se naučil shlédati neboſkoſti (sic) EvOl. 5a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).